Bezwarunkowy dochód podstawowy – co to jest?<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4484" > <span class="no-rating-results-text">NIE MA ŻADNYCH OCEN</span> </span>

Dochód pasywny

Bezwarunkowy dochód podstawowy – co to jest> Według słownika to społeczno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne. OCEŃ Oceń!